FÖR LÄRARE

VERKTYG FÖR SKOLOR

I Empatiboxen har vi samlat verktyg och information som stödjer och utvecklar skolelevers och skolgemenskapers empatifärdigheter. På webbplatsen hittar du interaktivt material att använda i undervisningen i empati, emotionell intelligens och digitala färdigheter.

EMPATISTJÄRNOR

Empatistjärnor är en inlärningshelhet som erbjuder uppgifter och aktiviteter för upp till 20 undervisningstimmar för grundskolor. Där hittar du också Klassbotten. I klassrummet kan du utföra enskilda uppgifter eller träna på empatifärdigheter mer långsiktigt under en hel termin. Låt oss göra en Empatistjärnklass av din klass också!

Läs mer

MINECRAFT-UTMANING

Bygg Empativärld med Minecraft Education Edition tillsammans med dina elever! Världen kan vara till exempel ett spel, eller ett informationspaket om hur du kan bete dig på nätet och visa hänsyn för andra. Endast fantasin sätter gränser!

Läs mer

MIGHTIFIER

Mightifiers digitala verktyg för inlärning av sociala färdigheter hjälper till att bygga en trygg lärmiljö. Verktyget har tagits fram i samarbete med lärare och elever i Finland och finns kostnadsfritt som en del i Empatipaketet! Mightifiern har byggts av ett multiprofessionellt team bestående av klasslärare, psykologer och sakkunniga i positiv pedagogik.

Läs mer

LÄRARUNDERSÖKNING

Vi frågade 400 lärare om hur de ser på nätmobbning riktad mot barn och unga. Vi ville ta reda på vilka metoder lärarna använder sig av för att försöka hantera nätmobbning. Lärarna önskade mer kunskap och verktyg till att förebygga nätmobbning. Att kunna identifiera trakasserier och mobbning och att agera mot dem på rätt sätt är mycket viktigt för hela skolgemenskapens välbefinnande, inklusive personalens arbetshälsa. Om du möter trakasserier i sociala medier, kontakta din chef omedelbart. Kom ihåg att dokumentera trakasserierna genom till exempel en skärmdump. Om trakasserierna hotar din hälsa eller ditt liv, ska en polisanmälan göras.

Läs mer

DIGISEIKKAILU

Digiseikkailus interaktiva undervisningsstig tar med eleverna på en resa där de kan lära sig empati på nätet helt gratis som en del av Empatipaketet!

Läs mer

Tröst

Hur skulle du trösta en vän? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

Inlägg i sociala medier

Vad är lämpligt att posta i sociala medier? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

Gruppchat

Vad är lämpligt att skriva i en gruppchat? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

SPOOFY- SPELET SOM GÖR BARNEN TILL VARDAGSCYBERHJÄLTAR

De flesta barn får sin första mobiltelefon när de går i de lägre klasserna i grundskolan. De har många tillfällen och är skickliga på att använda smarta apparater samt nätet, men kan de använda dem på ett ansvarsfullt och tryggt sätt? För det här ändamålet har vi skapat ett kostnadsfritt finsk- och svenskspråkigt mobilspel, som hjälper barn att bekanta sig med vokabulären och fenomenen rörande digital säkerhet. Spelet kan till exempel laddas ner till skolans gemensamma apparater och spelas tillsammans med barnen som en del av undervisningen i färdigheter i digital säkerhet.

Ladda ner den kostnadsfria guiden för lärare och lektionsmaterial här.

Läs mer här

Skydda barn

Stop, Slow & Go – Tryggt i #Digitaltrafiken

Precis som vi lär barn normala trafikregler är det också viktigt att lära barn hur man tryggt navigerar i den digitala trafiken samt beaktar andra. Tryggt i #Digitaltrafiken trafikljusmodellen hjälper barn att lära sig vad som är tillåtet, vad som är förbjudet och vad som kräver en att sakta ner och tänka efter inom bruket av digitala medier.

Stop, Slow & Go är ett färdigt materialpaket om digital säkerhet planerat för 5–6 och 7–9-åringar som Skydda Barn rf har producerat. Materialet hjälper dig att på ett roligt och tydligt sätt behandla teman kring digital säkerhet med din klass.Materialpaketet innehåller till exempel allmänna anvisningar för läraren, åldersanpassat material för digital säkerhetskunskap, en trafikljusaffisch och instruktioner för en musiklektion.

Läs mer om hur Skydda barn rf hjälper navigera tryggt i den digitala trafiken här.
Ladda ner Stop, Slow & Go anvisningar för lärare med linken under videofilmerna.

Tryggt i #Digitaltrafiken: Privacy

Tryggt i #Digitaltrafiken: Berätta!

Tryggt i #Digitaltrafiken: Spela schysst!

Tryggt i #Digitaltrafiken: Dela inte allt

Ladda ner

SAKKUNNIGA

Vad innebär empati och emotionell intelligens i ett modernt samhälle? Vi bad 12 finländska influencers att dela med sig av sina berättelser om empati i den digitala eran.

”Nätmobbning eller hatprat skapas inte på grund av internet eller teknologin, utan detta handlar om ett större fenomen.”

Camilla Tuominen Känsloutbildare & författare

”Genom att sammanföra den artificiella intelligensens egenskaper och människans empatiska förmåga kan vi nå upp till helt nya nivåer i våra sociala färdigheter och vårt lärande.”

Jussi Tolvanen VD, Microsoft Finland

”Ibland verkar empatin försvinna på nätet. En orsak till detta är att interaktionen på nätet ofta är textbaserad, vilket leder till att informationen om våra samtalspartners känslor blir knapphändiga.”

Katri Saarikivi Hjärnforskare

DEN STORA EMPATIUTREDNINGEN

Vi har undersökt hur lärare bäst kan stödjas i att förebygga nätmobbning. Vi utförde en frågeenkät med över ett tusen föräldrar och 400 lärare.

37% 17%

37 % av lärarna har sett elever bli utsatta för nätmobbning i sin skola under det senaste året, men endast 17 % av föräldrarna vet att deras barn mobbats på nätet.

61% 19%

61 % av lågstadielärarna har sett nätmobbning, men rentav 19 % av föräldrarna kan inte säga om deras barn blivit nätmobbat.

1/5

Var femte förälder i Finland anser att det i första hand är teknikföretagen som är ansvariga för förebyggandet av nätmobbning.

2/5

43 % av föräldrarna i Finland lär sina barn regelbundet om hur de ska bete sig i sociala medier och på internet.

37% 61%

37 % av lärarna och 61 % av lågstadielärarna har sett elever bli utsatta för nätmobbning.

42%

42 % av lärarna tror att den nya teknologin skulle kunna hjälpa till att förebygga nätmobbning.