FÖR LÄRARE

VERKTYG FÖR SKOLOR

I Empatiboxen har vi samlat verktyg och information som stödjer och utvecklar skolelevers och skolgemenskapers empatifärdigheter. På webbplatsen hittar du interaktivt material att använda i undervisningen i empati, emotionell intelligens och digitala färdigheter.

EMPATISTJÄRNOR

Till lågstadieskolor riktade lärenheten Empatistjärnor erbjuder uppgifter och aktiviteter för upp till 20 undervisningstimmar. I klassrummet kan du utföra enskilda uppgifter eller träna på empatifärdigheter mer långsiktigt under en hel termin. Vi gör en Empatistjärnklass av din klass med!

Läs mer

MINECRAFT-UTMANING

Bygg Empativärld med Minecraft Education Edition tillsammans med dina elever och delta i utmaningen! Världen kan vara till exempel ett spel, eller ett informationspaket om hur du kan bete dig på nätet och visa hänsyn för andra. Endast fantasin sätter gränser!

Läs mer

MIGHTIFIER

Mightifiers digitala verktyg för inlärning av sociala färdigheter hjälper till att bygga en trygg lärmiljö. Verktyget har tagits fram i samarbete med lärare och elever i Finland och finns kostnadsfritt som en del i Empatipaketet! Mightifiern har byggts av ett multiprofessionellt team bestående av klasslärare, psykologer och sakkunniga i positiv pedagogik.

Läs mer

LÄRARUNDERSÖKNING

Vi frågade 400 lärare om hur de ser på nätmobbning riktad mot barn och unga. Vi ville ta reda på vilka metoder lärarna använder sig av för att försöka hantera nätmobbning. Lärarna önskade mer kunskap och verktyg till att förebygga nätmobbning. Att kunna identifiera trakasserier och mobbning och att agera mot dem på rätt sätt är mycket viktigt för hela skolgemenskapens välbefinnande, inklusive personalens arbetshälsa. Om du möter trakasserier i sociala medier, kontakta din chef omedelbart. Kom ihåg att dokumentera trakasserierna genom till exempel en skärmdump. Om trakasserierna hotar din hälsa eller ditt liv, ska en polisanmälan göras.

Läs mer

DIGISEIKKAILU

Digiseikkailus interaktiva undervisningsstig tar med eleverna på en resa där de kan lära sig empati på nätet helt gratis som en del av Empatipaketet!

Läs mer

Tröst

Hur skulle du trösta en vän? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

Inlägg i sociala medier

Vad är lämpligt att posta i sociala medier? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

Gruppchat

Vad är lämpligt att skriva i en gruppchat? Fyll seriens tomma rutor med din egen text!

Ladda

SAKKUNNIGA

Vad innebär empati och emotionell intelligens i ett modernt samhälle? Vi bad 12 finländska influencers att dela med sig av sina berättelser om empati i den digitala eran.

”Nätmobbning eller hatprat skapas inte på grund av internet eller teknologin, utan detta handlar om ett större fenomen.”

Camilla Tuominen Känsloutbildare & författare

”Genom att sammanföra den artificiella intelligensens egenskaper och människans empatiska förmåga kan vi nå upp till helt nya nivåer i våra sociala färdigheter och vårt lärande.”

Jussi Tolvanen VD, Microsoft Finland

”Ibland verkar empatin försvinna på nätet. En orsak till detta är att interaktionen på nätet ofta är textbaserad, vilket leder till att informationen om våra samtalspartners känslor blir knapphändiga.”

Katri Saarikivi Hjärnforskare

DEN STORA EMPATIUTREDNINGEN

Vi har undersökt hur lärare bäst kan stödjas i att förebygga nätmobbning. Vi utförde en frågeenkät med över ett tusen föräldrar och 400 lärare.

34% 17%

34 % av lärarna har sett elever bli utsatta för nätmobbning i sin skola under det senaste året, men endast 17 % av föräldrarna vet att deras barn mobbats på nätet

61% 19%

61 % av lärarna har sett nätmobbning, men rentav 19 % av föräldrarna kan inte säga om deras barn blivit nätmobbat

1/5

Var femte förälder i Finland anser att det i första hand är teknikföretagen som är ansvariga för förebyggandet av nätmobbning.

2/5

43 % av föräldrarna i Finland lär sina barn regelbundet om hur de ska bete sig i sociala medier och på internet.

37% 60%

37 % av lärarna och över 60 % av lågstadielärarna har sett elever bli utsatta för nätmobbning

42%

42 % av lärarna tror att den nya teknologin skulle kunna hjälpa till att förebygga nätmobbning