VÄLKOMMEN TILL EMPATIBOXEN!

INFORMATION OCH VERKTYG FÖR EN MER EMPATISK VARDAG

EMOTIONELL INTELLIGENS

Teknologins utveckling har skapat en värld full av de enda rätta åsikterna. På nätet kan vi säga och göra saker som vi aldrig skulle göra ansikte mot ansikte. Vi möts på digitala plattformar men vi talar inte med varandra. Ansiktslösheten utmanar den emotionella intelligensen.

VERKTYG

Vi kan lära oss empati och Empatiboxen gör det möjligt. Empatiboxen erbjuder verktyg, guider och material för inlärning och undervisning av empatifärdigheter för föräldrar, lärare, barn och ungdomar.

INFORMATION

När vi bättre förstår betydelsen av empati och emotionell intelligens, kan vi tillsammans minska nätmobbning och nättrakasserier.